“Akademia Malucha czyli wspieramy rozwój małych dzieci”

Powiększ obraz

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzcińskiej wspólnie z Miejsko-Gminną Biblioteka Publiczną w ramach programu Społecznik, w okresie od 20 lutego do 16 czerwca 2020 r. realizować będą projekt pn. “Akademia Malucha czyli wspieramy rozwój małych dzieci”.

Dzięki współdziałaniu obu organizacji oprócz specjalistycznych spotkań z rodzicami, uda się także wyposażyć placówkę w potrzebne sprzęty (mebelki wypoczynkowe dla dzieci) i pomoce dydaktyczne. Zorganizowana zostanie także impreza integrująca grupę maluchów i rodziców z okazji Dnia Dziecka (Zamki dmuchane, spektakl teatru Amuzado, drobne upominki dla małych uczestników).

Celem projektu jest  wczesna edukacja małych dzieci przez zabawę, gimnastykę, rozwijanie sprawności oraz nabywanie zachowań społecznych. Podjęte działania mając pomóc dzieciom uczyć się funkcjonowania w grupie rówieśniczej, kształtowanie zainteresowań czytelniczych poprzez uczestnictwo w cyklicznych zajęciach edukacyjnych w Akademii Malucha (1 raz w tygodniu) wspólnie z rodzicem lub opiekunem.  Miejscem realizacji projektu będzie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku – Zdroju. Projekt skierowany jest do dzieci 2-3 letnich i ich rodziców z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój. Dzieci przez zabawę i doświadczanie czegoś nowego, uczą się, bawiąc. Często po raz pierwszy dostosowują się do ogólnie przyjętych zasad zachowania i wykonywania poleceń osoby prowadzącej. Rodzice uczestniczący w zajęciach dają gwarancję spokoju  i zapewniają bezpieczeństwo podczas wykonywania ćwiczeń sprawnościowych. 

W ramach zajęć  zintegruje się grupa rodziców lub opiekunów. Odbywa się wymiana doświadczeń i spostrzeżeń wychowawczych. Wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnie zaplanowano cykl spotkań rodziców (także dzieci przedszkolnych) z psychologiem na temat: “Jak stymulować rozwój małego dziecka”.

Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzcińskiej dofinansowania z programu Społecznik.

“Społecznik na lata 2019-2021 ? Program Marszałkowski”
#PomorzeZachodnie, #społecznik, #ProgramSpołecznik, #KARR