Jesteś tutaj:

Kategoria: Stowarzyszenie Aktywni

Stowarzyszenie “Aktywni” otrzymało dofinansowanie na zadanie pn.  “Place integracji pokoleniowej w miejscowości Piaseczno i Strzeszów”. W ramach projektu zakupiono sprawnościowe place zabaw, pojemniki do segregacji odpadów i zamontowano oświetlenie solarne.  Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

         Wolontariusze wraz z dziećmi sprzątali teren i organizowali warsztaty i zajęcia sportowe oraz  zajęcia edukacyjno – ekologiczne, pomagali przy montażu urządzeń zabawowych   W tych dniach odbywały się zajęcia z segregacji odpadów i pokazy pierwszej pomocy.

Miło jest  nam poinformować, iż Stowarzyszenie Aktywni w ramach naboru prowadzonego przez Stowarzyszanie Lider Pojezierza  pozyskało kwotę 75 664,00 zł na operację pod nazwą “Place integracji pokoleniowej w miejscowości Piaseczno i Strzeszów”. Działanie finansowane jest z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej “Aktywni z dofinansowaniem”

Do góry