Zajęcia taneczne

  • Zajęcia prowadzi Anna Zielińska
  • Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat – odpłatność 20 zł (4 zajęcia w miesiącu)