Aktywne środy

Już jutro aktywne w środy z BiCK. O godzinie 16:30 zapraszamy przedszkolaki na gry i zabawy ruchowe. Od godziny 17:00 taniec nowoczesny (hip hop, dance) dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Od godz. 18:30 taniec grupowy dla dorosłych. Zajęcia odbywają się w sali widowiskowej BiCK ,a prowadzi je mgr Eliza Karwowska- instruktor tańca, animator społeczno-kulturalny, pedagog integracji sensorycznej.