“Duże Gaduły” – Jan Brzechwa

W Bibliotece czyta się codziennie, niezmiennie, ale czasami też bawi się znanymi tekstami polskich wieszczy.
Zapraszamy do zabawy!