Komunikat do czytelników!

Od 4 maja 2020 roku otwieramy biblioteki w Gminie Trzcińsko-Zdrój! Zapraszamy czytelników  od  poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 ? 16.00 /M-GBP w TrzcińskuZdroju; Filia Biblioteczna w Góralicach 11.00-15.00;  Filia Biblioteczna w Stołecznej 11.00-15.00.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i z zachowaniem obowiązujących norm bezpieczeństwa, obsługa czytelników odbywać się będzie  następująco:

  • w bibliotece może przebywać  jednocześnie  dwie osoby;
  • prosimy o szybki wybór odpowiedniej lektury, by skrócić czas przebywania w bibliotece;
  • książki zwracane przez czytelników nie mogą być ponownie wypożyczone. Będą poddane czternastodniowej kwarantannie;
  • prosimy o zachowanie 1,5 metrowego odstępu od lady bibliotecznej i (2 m) od drugiego czytelnika  przebywającego w bibliotece;
  • korzystanie z czytelni, w chwili obecnej, jest  niemożliwe;
  • w dalszym ciągu, w Oddziale dla Dzieci, nie będą prowadzone żadne zajęcia ani zabawy indywidualne;
  • po wizycie czytelnika, bibliotekarz zobowiązany jest do przeprowadzenia regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych, z którymi stykać się mogą użytkownicy.

Czytajmy, wypożyczajmy i dbajmy o siebie i innych!

Dyrektor i bibliotekarze Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku- Zdroju