Obchody Trzeciomajowego Święta!

Dnia 3 maja 2024 w Kościele pod wezwaniem MBNP w Trzcińsku-Zdroju została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz lokalnych oraz mieszkańcy miasta. Kapela Borowiny uświetniła uroczystość muzyką i pieśnią. Pod pomnikiem Jana Pawła II złożono kwiaty i zapalono znicze.

Druga część uroczystości miała miejsce dnia 5.05.24 na sali widowiskowej BiCK, gdzie odbył się koncert: “Patriotycznie i ludowo” w wykonaniu 45 osobowego Zespołu Pieśni i Tańca z Pyrzyc. Uczestniczyli w nim: Burmistrza Gminy B. Wróbel oraz mieszkańcy. Odśpiewano Hymn Polski i Rotę. Dyrektor R. Brzezińska powitała zebranych, dzieląc się refleksją nad wydarzeniami, które miały miejsce 233 lata temu. O Konstytucji 3 maja, jej twórcach i osiągnięciach mówiono i śpiewano, ponieważ Ustawa ta rewolucyjnie reformowała polski ustrój czyniąc z Rzeczpospolitej nowoczesną monarchię konstytucyjną.

Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce pod kierunkiem pani instruktor Joanny Suwińskiej, w dwu godzinnym programie, zaprezentował pieśni patriotyczne i tańce narodowe (Polonez , Mazur, Krakowiak, Oberek, Kujawiak), wiązanki tańców z regionów ? lubelskiego, rzeszowskiego, kaszubskiego, łowickiego, polkę pyrzycką itp. Tańce były prezentowane w barwnych i różnorodnych kostiumach ludowych pochodzących z danego regionu. To patriotyczne widowisko  radosnego świętowania na długo pozostanie w pamięci i sercach trzcińskiej publiczności.