LISTA WYKONAWCÓW ORAZ ORGANIZACJA II WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI EKOLOGICZNEJ

LISTA WYKONAWCÓW ORAZ ORGANIZACJA II WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI EKOLOGICZNEJ W ZIELONE GRAJMY DZIŚ
Godzina 11.00 – rozpoczęcie przesłuchań festiwalowych.
Kategoria I – Przedszkole i klasa I

 1. Grupa Biedronki – “Czysty świat”
 2. Filiński Bruno- “Nasza Planeta”
 3. Filińska Zoja- “Kto jak skacze”
 4. Janik Alicja – “Tęcza”
 5. Grupa Jeżyki- “Dbajmy o przyrodę”
 6. Stempka Kacper – “Świat w naszych rękach”
 7. Więckowska Zuzanna- “Moja Planeta”

Kategoria II -Klasy II-III

 1. Biel Barbara – “Świat bez wody”
 2. Filińska Marika – “Świat w naszych rękach”
 3. Janik Pola – “To, co żyje w nas”
 4. Krynicka Sara – “Otwórz serce”
 5. Mazurkiewicz Dawid – “Pszczela rodzina”
 6. Merkel Nina “Kołysz nas Ziemio”
 7. Mikuć Julia – “Motylem byłam”
 8. Stachura Weronika -“Zielony dom”
 9. Szewczyk Maja- “Sprzątanie Ziemi”
 10. Szprejda Amelia – “Ziemia wyspa zielona”
 11. Wasiutyńska Maria – “Tęcza”
 12. Zespół wokalny Aplauz – “Nie deptać stokrotek”
  Około godziny 12.45 ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród w kategorii I i II.
  Godzina 12.50 przesłuchania kategorii III i IV

Kategoria III klasy IV-V

 1. Studio Musicalowe – “Żywioły”
 2. Błęcka Aleksandra – “Gloria”
 3. Ignar Kaja – “Dzieci Ziemi”
 4. Kędzierska Maria – “Z ekologią bądź na ty”
 5. Kołodziejska Lena – “Moja Planeta”
 6. Kwaśniewska Oliwia- “Skarby świata”
 7. Makarońska Martyna- “Moja Planeta Ziemia”
 8. Maślaniec Martyna – “Otwórz serce”
 9. Pieróg Kalina – “Kolorowy wiatr”
 10. Płowik Zofia – “Wędrówka”
 11. Przytuła Natalia – “Piosenka Biedronki”
 12. Zespół wokalny Szyk- “Dzieci Ziemi”
 13. Stachura Hanna – “Moja Planeta”
 14. Wasiutyńska Kornelia – “Skarby świata”
 15. Wieczorek Weronika – “Otwórz serce”
 16. Zespół wokalny Aplauz – “Kapelusz pełen marzeń”

Kategoria IV- klasy VI-VII

 1. Ferfet Hanna- “Kolorowy wiatr”
 2. Radke Julia – “Kolorowy świat”
 3. Sobczyńska Karina – “Dom dobrych drzew”
 4. Strumińska Maria- “Kolorowy wiatr”
 5. Zagórska Wanessa – “Milczące lasy”
  Około 14.50 ogłoszenie wyników kat. III i IV.