Podziękowanie

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia jakim był etap wojewódzki VII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. H.Rasiewicza ? Kima?  nie byłaby możliwa bez pomocy i życzliwości wielu osób. Szczególne podziękowania pragniemy złożyć: Rodzicom dzieci Zespołu wokalnego Aplauz działającego przy Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju za zaangażowanie w przygotowanie słodkiego poczęstunku. Pani Annie Janik i Elizie Pieróg za ufundowanie strojów dla Zespołu wokalnego Szyk.
Pani Magdalenie Kiwior,  Panu Dariuszowi Mateckiemu i Panu Jarosławowi Palickiemu za pracę w Jury konkursu. Instytutowi Pamięci Narodowej za ufundowanie nagród dla laureatów. Wolontariuszkom  ze Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju za zaangażowanie w pracę podczas festiwalu.