Portret “Pani Wiosny” – konkurs plastyczny

Plakat konkursu plastycznego pn. "Pani Wiosna"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pn. PORTRET ?PANI WIOSNY?

Organizator Konkursu:

Trzcińskie Centrum Kultury, ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

CELE KONKURSU:

 1. Kształtowanie wyobraźni plastycznej.
 2. Inspirowanie tematyką wiosenną.
 3. Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne                w różnych materiałach, technikach i formach.
 4. Popularyzowanie wiedzy o wiosennych barwach.

TEMATYKA KONKURSU:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie portretu Pani Wiosny.

ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych w gminie Trzcińsko-Zdrój:
  • Kategoria I ? przedszkolaki,
  • Kategoria II ?  uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
  • Kategoria III ?  uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
 2. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 3. Technika wykonania prac ? dowolna, np. wycinanka, wydzieranka, rysunek kredkami, ołówkiem, tuszem, farbami, itp. – w formacie A4 .
 4. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, klasa, szkoła
 5. Do pracy należy dołączyć podpisaną przez opiekuna prawnego zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO ? zał. nr 1 do regulaminu

TERMINY

 1. Pracę należy dostarczyć do dnia 19.03.2021 r. do Trzcińskiego Centrum Kultury
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.03.2021 r. (wtorek), a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.tcktz.naszgok.pl i Facebooku TCK
 3. Odbiór dyplomów i nagród od 29.03.2021 r.

OCENA:

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Podczas oceny brane pod uwagę będzie:
  1. pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne;
  2. dobór i wykorzystanie materiałów.
 3. Dla laureatów konkursu organizator przewidział nagrody rzeczowe i dyplomy.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf regulamin-konkursu-plastycznego-portret-pani-wiosny-2021-1614848710 87 KB 93