Promocja książek Przemysława Kołosowskiego

Powiększ obraz

Dnia 8 lutego odbyło się spotkanie promocyjne książek Przemysława Kołosowskiego – archeologa architektury, regionalisty. Autor popularyzuje wiedzę historyczną w oparciu o miejscowe dziedzictwo kulturowe.

Opowieść o siedzibie  templariuszy budował na podstawie prac wykopaliskowych w Rurce prowadzonych w latach 1999 – 2004 przez ekipę M. Kopernika z Torunia pod jego kierunkiem.  Celem badań było rozpoznanie pierwotnego układu przestrzennego kaplicy, określenie jej chronologii, odnalezienie i odtworzenie mieszkalno – gospodarczej zabudowy komandorii. W spotkaniu uczestniczył przyjaciel autora Joerg von Ameln w stroju templariusza

Mieszkańcami dworu w Rurce byli przybysze  pochodzący ze starych domów zakonnych prowincji niemieckiej a wśród nich zakonnicy niższego szczebla i pomocnicy świeccy. W kaplicy
w Rurce odbywały się czynności liturgiczne dla członków zgromadzenia zakonnego, ale też ludności służebnej mieszkającej przy komandorii. Wokół kaplicy zakonnej  założono podzielony na strefy cmentarz. Tu oddzielnie chowano ?poświęconych Bogu? i laików. To tylko krótka wzmianka o Rurce i templariuszach odsyłająca zainteresowanych do publikacji pt. ?Rurka, wieś templariuszy?. Publikacja ma charakter popularnonaukowy i stanowi wstęp pewnej niezakończonej historii o dawnych mieszkańcach. Na wyjaśnienie bowiem czeka wiele zagadnień  dotyczących templariuszy w ziemi bańskiej, które w opracowaniu zostały ledwie zasygnalizowane. Tropiciele zagadek znajdą tu kilka śladów którymi mogą podążać…

W dalszej części spotkania Kołosowski  mówił o ?Cmentarzach zbrodni?, publikacji omawiającej wyniki badań i ekshumacji na cmentarzach katyńskich w Charkowie i Kijowie -Bytowni, grobów legionistów Józefa Piłsudskiego, poszukiwań mogił żołnierzy września 1939, zbrodni wołyńskiej, cmentarzy obozów jenieckich, a także wyniki poszukiwań grobów żołnierzy wyklętych i ofiar zbrodni służb bezpieczeństwa.

Na zakończenie uczestnicy spotkania mogli nabyć obydwie omawiane publikacje. zaopatrzone  dedykacją autora.