Przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom

Uczniowie podczas warsztatów z fizjoterapeutą

Uczniowie kl. VII i VIII SP w Trzcińsku-Zdroju uczestniczyli w warsztatach z fizjoterapeutą w BiCK w związku z realizacją Programu Przeciwdziałania Przemocy i Narkomanii w listopadzie 2021r. Podczas spotkania młodzież zadawała mnóstwo pytań na interesujące ją zagadnienia.

Wiele osób w młodym wieku ma problemy z emocjami. Okres dojrzewania to burzliwy czas, gdzie dokonują się zmiany psychiczne i fizyczne w organizmie młodego człowieka. Dochodzi do częstej zmiany nastrojów. Gdy pojawia się problem można udać się do fachowca: psychoterapeuty, psychologa, pedagoga, psychiatry (pomagacze – obowiązuje zasada tajemnicy).

Rozładować emocje można przez rozmowę lub aktywność fizyczną. Gdy nie ma takiej możliwości sięga się po używki (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy, leki, sterydy): z ciekawości, samotności lub chęci spróbowania? Ten kto bierze narkotyki ze względu na ich działanie (podoba się), powinien liczyć się z tym, że się uzależni.

Uzależnienie to nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji. Uzależnienia są: fizyczne (od substancji: narkotyki, dopalacze, alkohol?) i psychiczne- behawioralne (od czynności: hazard, zakupy, telefon?)

Dopalacze pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych. Ich działanie jest nieprzewidywalne. Mają skład nieznany. Zawierają różne substancje np. chemikalia, leki, które nie przeszły testów klinicznych. Ich działanie jest nieprzewidywalne dla zdrowia. Są ładnie pakowane.

Nie można mieć kontroli nad uzależnieniami. Konsekwencją uzależnienia jest: osamotnienie; unikanie bliskości i związków; brak zaufania najbliższych; czarno- biały obraz świata.