REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ?Klasycy- Dzieciom? organizowanego przez Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcińsku- Zdroju

Cele konkursu: 

1.zapoznanie dzieci z twórczością poetów polskich

2.propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

3.rozwijanie wyobraźni dzieci

4.prezentacja możliwości twórczych młodych artystów

5.wymiana doświadczeń plastycznych, estetycznych

6.rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia                   

 Regulamin konkursu:                          

§1Organizatorem konkursu plastycznego jest Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku- Zdroju                          

§2 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych ,świetlic opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych.                          

§3Uczestnicy przygotowują prace plastyczne o dowolnych wymiarach, przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych . Prace muszą  być poświęcone  twórczości poetów polskich, przeznaczonych dla dzieci.                          

 § 4Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.                          

§ 5Termin składania prac upływa 11 maja 2009r. Prace należy dostarczyć do Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku- Zdroju od poniedziałku do piątku w godz.10,00 do 18,00.sobota 10,00 do 14,00.                          

§ 6 Prace oceni komisja i wyłoni zwycięzców .Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni .Wręczenie nagród nastąpi dnia 19 mają 2009r.podczas Festynu Czytelniczego.

Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie.