Znowu profilaktyka…

Powiększ obraz

Dnia 18 października 2019r. miały miejsce spotkania profilaktyczne dla uczniów SP w Trzcińsku- Zdroju w związku z realizacją Programu Przeciwdziałania Przemocy. Skorzystali z nich uczniowie klas VI, VII i VIII. Spotkania prowadził psychoterapeuta Zbigniew Kamrat z Zielonej Góry.

“Bezpieczni w sieci” to pogadanka  z zadawaniem pytań  dla kl. VI o korzystaniu z Internetu, zagrożeniach, ich rodzajach i sposobach przeciwdziałania.

Do zagrożeń zalicza się kontakt z materiałami nieodpowiednimi, niebezpieczne kontakty, cyberprzemoc, nieświadome uczestnictwo w wydarzeniach niezgodnych z prawem, nieświadome udostępnianie informacji (nr kart, adresów, haseł…) itp. Formami cyberprzemocy są: nękanie, straszenie, rejestrowanie niechcianych zdjęć i filmików ośmieszających, podszywanie się pod kogoś, włamywanie się na bloga, groźby przy użyciu komputera….Rozmawiano o tym, jak nie zostać ofiarą cyberprzemocy: używać zabezpieczeń, chronić swoje hasła, nie publikować danych osobowych, używać skomplikowanych haseł, zapoznać się z ustawieniami prywatności, zastanowić się przed kliknięciem, nie przesadzać z ilością informacji o sobie, używać w pełni chronionych komputerów… By nie uzależnić się od internetu (komputera) należy: dobrze rozplanować swój czas w tygodniu, mieć oparcie w rodzicach, zasięgnąć porady u psychologa lub pedagoga… Mówiono także o tym, jak pomóc osobom uzależnionym.

“Nie bądź obojętny” to warsztaty  dla kl. VII o przemocy, przeciwdziałaniu, objawach, w tym m. in:o agresji, cyberprzemocy, przemocy szkolnej i rówieśniczej.

W trakcie zajęć omawiano zagadnienie tolerancji, akceptacji i poszanowania innych oraz jej braku dla agresji i przemocy. Ludzie stosujący przemoc nie radzą sobie z emocjami. By uniknąć zachowań agresywnych należy uprawiać aktywność ruchową, rozmawiać o emocjach i wysypiać się.

“Nie daj się wciągnąć” to także warsztaty dla kl. VIII, na których poruszano problem uzależnień, mechanizmów, skutków, przeciwdziałania w tym m. in:  alkohol, narkotyki, papierosy, e-papierosy, internet, telefon i gry.

Uzależnienie to ból, cierpienie, zniewolenie. Są uzależnienia od substancji (narkotyki, dopalacze, leki, alkohol…) i behawioralne (używanie telefonu, hazard, zakupy, praca, bigoreksja…).

Od ciebie zależy jak przeżyjesz swoje życie! Spraw, by “trawa” Cię nie przerosła. /www.marihuanainfo.pl/. Urządzenia elektroniczne dają złudne poczucie wystarczalności. Objawiają się zaniedbywaniem innych sfer swojego życia. Dla uniknięcia problemu należy dobrze rozplanować dzień, wyznaczyć czas na korzystanie z urządzenia, zacieśniać przyjaźnie w realu, rozwijać pasje i zainteresowania.  /www. uzaleznieniabehawioralne.pl/

Młodzież chętnie uczestniczyła w spotkaniach profilaktycznych. Opuszczała Bibliotekę z poczuciem zadowolenia, bogatsza o potrzebną wiedzę.