Powstało KGW “Jezioranki”

W Trzcińsku-Zdroju powstało Koło Gospodyń ?Jezioranki?, które działać będzie i swoją siedzibę ma w Bibliotece i Centrum Kultury przy ul. Młyńskiej. Na dzień dzisiejszych Koło liczy 10 osób i jest już zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW ARiMR. W skład Zarządu Koła weszły : Renata Deka ? Przewodnicząca, Aleksandra Zielińska ? Zastępca Przewodniczącej oraz Regina Brzezińska ? członek Zarządu. Panie postawiły sobie za cel aktywizację kobiet ( i nie tylko) w różnego rodzaju aktywnościach niekoniecznie kojarzonych bezpośrednio z typową działalnością KGW. Będą organizowane spotkania twórcze, wyjazdy kulturalno-rekreacyjne, aktywności fizyczne oraz dbanie o rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. Osoby które zechcą się dołączyć i wspólnie razem działać na rzecz naszego lokalnego środowiska, zachęcam do kontaktu w Bibliotece lub u Pań z Zarządu Koła. Pierwsze spotkanie odbędzie się dokończeniu wszystkich spraw rejestracyjnych o czym Państwa poinformujemy. Cieszy to że także i w Trzcińsku są osoby, które chcą coś zrobić twórczego dla własnego środowiska.