Rodzinny Rajd Rowerowy “Odjazdowy Bibliotekarz 2022 – Galeria

Dnia 5.06.22r. Rano, na Rynku przed Ratuszem zebrali się miłośnicy rowerów i książek, by wspólnie uczestniczyć w 6 Rodzinnym Rajdzie Rowerowym Odjazdowy Bibliotekarz 22: Znowu w zielone gramy?, który zwracał uwagę na ochronę naturalnego środowiska człowieka, docenienie walorów przyrodniczych i turystycznych gminy i regionu. Organizatorami rajdu byli: Biblioteka i Centrum Kultury, OSP i Stowarzyszenie ?Fani Formy?. Środki na organizację pozyskano z programu Społecznik. Celem rajdu było nauczenie uczestników dostrzegania i przeżywania piękna przyrody, odbierania jej wszystkimi zmysłami i uświadomienie, że człowiek jest cząstką przyrody. Rajd był promocją zdrowego stylu życia, formą aktywności fizycznej, odpoczynku, zdrowego odżywiania. Oprócz pomarańczowych kamizelek, rajdowicze zaopatrzyli się także w zielone elementy garderoby, identyfikując się z ekologicznymi założeniami rajdu.

Trasa rajdu przebiegała drogami powiatowymi, leśnymi i polnymi Gminy Trzcińsko-Zdrój. Wkraczała także na ścieżkę rowerową. Liczyła 22 km. Punktem docelowym były Gogolice- miejsce zadaszone zaopatrzone w stoły, na boisku sportowym gdzie odbył się piknik. Tam można było odpocząć, upiec kiełbaskę przy ognisku, zjeść smaczne potrawy. Następnie uczestnicy udali się na spotkanie z gospodarzem zespołu pałacowo-parkowego w celu obejrzenia odrestaurowanego zamku. Stojąc na schodach zamku, można było podziwiać park, który rozciągał się nieopodal domostwa. W nim zachowały się ciekawe gatunki drzew. Gospodarz nie przeprowadzał żadnej wycinki drzew (nawet uschniętych), tylko je delikatnie przycinał. W dalszym ciągu porządkuje park. Po wycieczce- loteria fantowa i Bookcrossing. Ok. godziny 15.00 ogłoszono zakończenie rajdu.
W wydarzeniu uczestniczyło 140 osób. Były to rodziny z małymi dziećmi, młodzież i seniorzy w tym mieszkający w naszej gminie Ukraińcy. Pogoda dopisała i humory też. Nad bezpieczeństwem przejazdu czuwali: Policja z Chojny, OSP oraz pracownicy BICK i wolontariusze.

Odjazdowy Bibliotekarz: Znowu w zielone gramy. Wydarzenie jest dofinansowane z Programu ?Społecznik? zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. #PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR.