Historia Biblioteki

Powiększ obraz
 W listopadzie 1945 r. po utworzeniu polskiej administracji na ziemiach odzyskanych, powstała myśl zorganizowania sieci bibliotek powszechnych. Przy nowo powstałym wówczas Inspektoracie Szkolnym w Dębnie, powołano Komisję Opieki Nad Książką. Jej zadaniem  było zbieranie polskich książek od mieszkańców, którzy przybywali na odzyskane tereny, oraz zabezpieczenie lokali   i niezbędnego sprzętu dla mających powstać bibliotek. W 1946 r. na terenie naszego miasta rozpoczęto zbieranie książek. Odbywało się ono pod patronatem organizacji ?Służba Polsce?, której członkami byli m.in. Jadwiga Rychlińska, Leonarda Żelichowska, Danuta Leszczyńska i Danuta Gardiosz. Pod koniec 1946 r. w Trzcińsku-Zdroju powstał punkt biblioteczny z księgozbiorem wymiennym dopożyczanym z Biblioteki Powiatowej w Dębnie. Istniejący punkt biblioteczny w Trzcińsku-Zdroju przekształcono w 1947r w Bibliotekę Miejską. Głównymi inicjatorami utworzenia biblioteki  w miasteczku byli: Bogdan Szulc, Jan Sokólski, Tomasz Przetacznik i Michał Szczepański. Dnia 26 kwietnia 1948 r. Bogdan Szulc zarządzający biblioteką zarejestrował ją w/g Rozporządzenia Ministra Oświaty, wydanym w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych. Biblioteka stała się własnością Zarządu Miejskiego. Status placówki publicznej otrzymała dopiero na mocy okólnika Rady Państwa z 21 lipca 1948r.

Początkowo książki składowane były w budynku Domu Kultury przy ul. 9-go Maja (dziś już nie istnieje). Lokal powstającej biblioteki składał się z dwóch izb. Posiadał czytelnię z 18 miejscami.

Za korzystanie  z biblioteki pobierano opłatę miesięczną w wysokości 50 zł. Biblioteka była otwarta  3 dni w tygodniu po 2 godziny. Głównym źródłem nabywania książek w pierwszych latach istnienia biblioteki, były przydziały z Ministerstwa Oświaty, które przekazywano wszystkim nowo powstałym bibliotekom. Nasza biblioteka otrzymała 300 tomowy komplet książek wraz z drukowanym wpisem w księdze inwentarzowej.

Biblioteka publiczna w mieście od początku powstania i dalszej działalności, kilkakrotnie zmieniała swoje lokum:
 
1946-1947      ul. 9-go Maja   
1948-1949      ul. Rynek  13  
1949-1950      ul. Kościuszki 4           
1950-1962      ul. Kościuszki 1           
1962-1966      ul. Kościuszki 4           
1966-1990      ul. Chojnicka 2
1990 –             ul. Młyńska 4

 

 
    Do roku 1992 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, prowadziła 7 punktów bibliotecznych na terenie gminy. Pierwsze lata istnienia biblioteki charakteryzują się nie tylko częstymi zmianami lokalowymi, a także płynnością kadry bibliotecznej. Biblioteką, od jej powstania, przez lata kierowali różni ludzie, wywodzący się z miejscowego środowiska:

 

1947 – Bogdan Szulc

1948 – 1949  – Roman Sawicki

1949 – 1951 – Stefania Zięciak (Zwolińska) Jadwiga Rychlińska (Krajczyńska)

1951 – Kazimiera Winniczek, Eugenia  Judzka

1952 – Kazimiera Winniczek i  Helena Bibro

1.04.1955 ? 1985 – Eugenia  Judzka( Radożycka)

29.02.1980 – 2007 – Halina Rak

15.06.1984 –  Regina Pelc (Brzezińska) 

W latach 1985-2007 w M-GBP pracowały: Grażyna Szot i Jolanta Makuchowska. W Oddziale dla Dzieci: Anna Krzemińska, Bożena Jasionowska, Iwona Jabłońska, Jolanta Makuchowska. 1.06.1991 ? w Oddziale dla Dorosłych zatrudniono Alicję Wróbel. W 1949r. przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzcińsku-Zdroju, rozpoczęła działalność Gminna Biblioteka, której zadaniem była obsługa wiejskich punktów bibliotecznych. Założycielem jej był Jan Sokólski. Następnie Gminną Bibliotekę przeniesiono do wsi Góralice, gdzie prowadzi swą działalność do dziś, jako Filia Biblioteczna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Trzcińsku-Zdroju. Gminną Bibliotekę prowadzili: Bogusława Obacz, Anna Obacz, Janina Sumara, Bożena Bogdziewicz, obecnie Maria Ostrowska. Druga biblioteka w gminie w powstała w 1964r. we wsi Piaseczno. W dniu 2.11 1993 r. została przeniesiona do budynku szkoły w Stołecznej. Działa do dziś, jako Filia Biblioteczna M-GBP w Trzcińsku-Zdroju. Pracowali w niej: Elżbieta Szewelińska, Grażyna Szot, Franciszka  Grudzień, Władysława Gluth, Urszula Kubiak, Bożena Stankowska, Franciszka Krakowska, Ewa Rzeszótko. Obecnie bibliotekę prowadzi Elżbieta Pachulska. Zgodnie z Uchwała Nr XIII/133/2000 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05/04/2000 na bazie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i  Miejsko-Gminnego Domu Kultury  utworzono Trzcińskie Centrum Kultury – komunalną instytucję kultury. Z dniem 1 stycznia 2008r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  rozpoczęła działalność, jako samodzielna samorządowa instytucja kultury, na mocy Uchwały Nr XIV/141/07 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  z dnia 29 listopada 2007r. 
 
 Biblioteka jest organizatorem imprez kulturalno-oświatowych: spotkań z pisarzami, konkursów czytelniczych, lekcji bibliotecznych, festynów czytelniczych, wieczorów poetyckich, teatrzyków kukiełkowych,  zajęć w czasie ferii.  Biblioteka przybliża i kultywuje polskie tradycje i obyczaje. Prowadzi kółko teatralne i plastyczne dla najmłodszych. Organizuje wystawy okolicznościowe. Biblioteka w Trzcińsku-Zdroju posiada  2 oddziały: Oddział dla Dorosłych (ok. 400 czytelników)  i Oddział dla Dzieci  (365 czytelników).

 

{google.pl}-8932567567483886764{/google.pl}