O nas

Powiększ obraz

 

Na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój działa Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna oraz dwie filie biblioteczne:  

 • Filia biblioteczna w Góralicach 
 • Filia biblioteczna w Stołecznej 

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna posiada dwa oddziały:  

 • Oddział dla Dorosłych 
 • Oddział dla Dzieci 

Każdy oddział posiada bazę lokalową o powierzchni 100 m2.

Biblioteka świadczy usługi dla mieszkańców miasta i gminy. Filie biblioteczne w Góralicach i Stołecznej znajdują się w pomieszczeniach szkolnych i świadczą usługi dla całej społeczności wiejskiej. Godziny pracy zostały tak ustalone, aby każdy czytelnik mógł skorzystać z usług biblioteki.  

 

      

 

Od 1 stycznia 2008 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami została wydzielona z Trzcińskiego Centrum Kultury, stając się samodzielną jednostką budżetową. Jako nowa instytucja została powołana na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/141/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wydzielenia z Trzcińskiego Centrum Kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju. Działa w oparciu o Statut nadany przez organizatora.

 

 

Najczęściej z bibliotek korzystają: dzieci, młodzież i studenci, dorośli w wieku emerytalnym i renciści. Średnio dziennie z bibliotek korzysta 80 czytelników. Zapotrzebowanie czytelnicze uzależnione jest od grupy zawodowej i wiekowej.

Stan księgozbioru Bibliotek na koniec 2007r.

 • Oddział dla Dorosłych                 13.706 wol.
 • Oddział dla Dzieci                         8.400 wol.
 • Filia w Góralicach                         8.090 wol.
 • Filia w Stołecznej                          5.832 wol.

Głównym źródłem na zakup książek i czasopism jest budżet własny i dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sporadycznie dary.Dotacje z Ministerstwa bardzo pomagają w uzupełnieniu księgozbioru o brakujące pozycje i nowości. Wyboru dokonujemy w oparciu o zapowiedzi wydawnicze i potrzeby czytelnicze. Z uwagi na dużą liczbę uczącej się młodzieży i studentów, przy zakupie preferowana, jest literatura popularno-naukowa, przede wszystkim nauki społeczne: socjologia, psychologia, prawo, ekonomia i lektury, które się ciągle zmieniają. Czytelnicy dobrze oceniają nasz księgozbiór.  Prenumerujemy: Poradnik Bibliotekarza, kupujemy 15 miesięczników i tygodników- z czego dla dzieci: Victor Junior i Gimnazjalista, Płomyczek, Świerszczyk i Mały Artysta. 

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w ramach programu ?Ikonka? otrzymała w 2005 roku 3 zestawy komputerowe. Posiada stałe łącze dostępu do Internetu. Jeden z komputerów znajduje się w czytelni dla dzieci, natomiast 2 pozostałe w Oddziale dla Dzieci. Internet to ciekawy obiekt poszukiwań  informacji dla dzieci i młodzieży. Znajduje się w nim ,bez większego wysiłku potrzebne informacje  i  ciekawostki z różnych dziedzin życia .

W bibliotekach zbiory  opracowuje się tradycyjnie. Czytelnicy mają dostęp do katalogówkartkowych /opracowanie rzeczowe wg. UKD/

 

 

Biorąc  pod  uwagę  dużą liczbę młodzieży uczącej i studiującej, dorosłych którzy uzupełniają wykształcenie zauważa się znaczny powrót do korzystania z zasobów biblioteki. Dobrze uzupełniony księgozbiór  podręczny  i popularno-naukowy sprzyja częstym odwiedzinom w bibliotece.

Dorośli  chętniej korzystają z naszych zbiorów, między innymi ze względu na brak kina, teatru, mało interesujący program, bezrobocie. Staramy się o pozycje ciekawe, nagrodzone przez literatów polskich  i światowych(NOBEL, NIKE). Zauważa się większe zainteresowanie pozycjami nagrodzonymi i polecanymi przez różne media.

Biblioteka obsługuje czytelników z Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Chodzący pensjonariusze sami nas odwiedzają, mniej sprawnym wypożyczają ich opiekunowie. Starszym  czytelnikom dostarczamy książki do domu. W Oddziale dla Dzieci prowadzone są różne formy pracy aby rozbudzić  ich zainteresowania czytelnicze i zachęcić do sięgania po książkę od najmłodszych lat. Prowadzone są lekcje biblioteczne gdzie formą przekazu są kukiełki z teatrzyku. Dzieci wspólnie z bibliotekarzami czytają bajki, poznają teksty literackie poprzez zabawę, quizy, krzyżówki,

rebusy. Organizowanych jest wiele konkursów i imprez o charakterze czytelniczym, w których uczestniczą wszystkie szkoły z terenu gminy. Pozyskujemy czytelników organizując spotkania z pisarzami dla czytelników dziecięcych i dorosłych  oraz wieczory poetyckie, poświęcone ważnym rocznicom literackim. Z okazji Dni Miasta przygotowujemy szereg wystaw promując lokalnych artystów oraz historię  miasta i jego mieszkańców.

         BibBiblioteka  jest punktem informacji, ze wszystkich dziedzin wiedzy. Biblioteka prowadzi tradycyjną bibliografię regionalną. Książki są wydzielone z  księgozbioru aby ułatwić korzystanie  z nich. W Oddziale dla Dorosłych jest Punkt Informacji Europejskiej, w którym znajdują się książki, broszury, ulotki. Najczęściej korzysta z niego młodzież i studenci.

 

 

 

W roku 2007 Oddział dla Dorosłych  liczył 383 czytelników którzy wypożyczyli 8534 książki, odwiedzając Bibliotekę 4477 razy. Oddział dla Dzieci liczy 340 czytelników którzy wypożyczyli 6675 książek odwiedzając Bibliotekę 3864 razy. Udzielono także  1080 informacji.  Razem MGBP posiada 728 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę  8341 wypożyczając 15209 książek. Filia w Góralicach liczy 218 czytelników którzy wypożyczyli 2034 książki , odwiedzają Bibliotekę 1619 razy. Filia w Stołecznej liczy 199 czytelników , którzy wypożyczyli 3333 książek odwiedzając Bibliotekę 1937 razy.

Obecnie w bibliotece zatrudnione są 6 osób. W dniu 3.10.2005 roku z okazji stulecia Książnicy Pomorskiej Pani Halina Rak i Regina Brzezińska otrzymały ?Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury” natomiast w maju 2008 r Biblioteka otrzymała ?Złoty Medal Gryfa Zachodniopomorskiego?. 

 

MGBP organizuje wiele imprez mających na celu popularyzację czytelnictwa i kultury min:

 • lekcje biblioteczne
 • przedstawienia, teatrzyki
 • wieczory poezji
 • spotkania z pisarzami, artystami, ciekawymi osobistościami
 • wystaw tematyczne
 • konkursy czytelnicze i recytatorskie
 • majówki
 • uroczystości z okazji świąt państwowych
 • spotkania autorskie
 • festyny czytelnicze
 • zajęcia plastyczne i teatralne